آموزش طراحی مدلسازی پیشرفته مدل یک سورسره در نرم افزار

سالیدورک هر تمرین و آموزشی که در این مجموعه گفته شده نکته خاص

خود را دارد

 

این فیلم اموزشی با سالیدورک 2014 زده شده است

مدت زمان اموزش این فیلم 27 دقیقه

 

آموزش طراحی مدلسازی مدل سورسره در نرم افزار سالیدورک
آموزش طراحی مدلسازی مدل سورسره در نرم افزار سالیدورک

 

برای دیدن بقیه تمرین ها و پروژه های حرفه ای اموزشی نرم افزار ما کلیک کنید روی تصویر زیر
فیلم های اموزش پیشرفته نرم افزار سالیدورک-solidworks-education