solidworks 2014 2013

در این قسمت اموزش طراحی پیشرفته مدلسازی یک مدل پره با شکل پیچیده را خواهید اموخت مدلی

با انحنای پیچیده است که برای طراحی مدلسازی حرفه ای پیشرفته یک سری نکات ا رزنده ای دارد

به تصاویر زیر دقت کنیدکه چطور این مدل پیچیده طراحی میشود

advanced solidworks 2013

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

حرفه ای پیشرفته نرم افزار solidworks
اموزش نرم افزار solidworks 2013
اموزش نرم افزار solidworks 2013

 

برای دیدن بقیه تمرین ها و پروژه های حرفه ای اموزشی نرم افزار ما کلیک کنید روی تصویر زیر
تمرین های اموزشی نرم افزار solidworks