اموزش طراحی مدلسازی یک لوله فنری با خم و انحنای سطحی مشکل که در

تصاویر زیر دیده میشود در ضمن این مدل الگو و نمونه خوبی برای مدلسازی

پیشرفته و سطح بالا و حرفه ای میباشد

software solidworks 2013 advaned modelling professiona

 

 

اموزش حرفه ای نرم افزار solidworks
اموزش کاربردی نرم افزار solidworks
اموزش مدلسازی حرفه ای پیشرفته نرم افزار سالیدورک 2013
اموزش نرم افزار سالیدورک solidworks 2013

 

برای دیدن بقیه تمرین ها و پروژه های حرفه ای اموزشی نرم افزار ما کلیک کنید روی تصویر زیر
تمرین های اموزشی نرم افزار solidworks