اموزش طراحی مدلسازی یک مرغک مارپیچ بسیار مشکل و حرفه ای که در

تصاویر زیر دیده میشود در ضمن این مدل الگو و نمونه خوبی برای مدلسازی

پیشرفته و سطح بالا و حرفه ای میباشد

software solidworks 2013 advaned modelling professiona

 

 

مرغک اموزش پیشرفته مدلسازی حرفه ای solidworks
مرغک واشر حرفه ای پیشرفته نرم افزار solidworks
مرغک واشر اموزش نرم افزار solidworks 2013

 

برای دیدن بقیه تمرین ها و پروژه های حرفه ای اموزشی نرم افزار ما کلیک کنید روی تصویر زیر
تمرین های اموزشی نرم افزار solidworks