solidworks 2013 part modeling advanced proffisional edecation

در این قسمت طراحی چرخدنده های خورشیدی را به همراه شبیه سازی حرکت

در گیری ان در محیط نرم افزار سالیدورک خواهید اموخت نرم افزار محیطی دارد که

به راحتی می توانید چرخدنده خورشیدی خود را طراحی کنید اگر تعداد دندانه و

مدول را بدانید هر چرخدنده ای را به راحتی و اتومات برای خود تبدیل می کنید

بعد در محیط شبیه سازی نرم افزار سالیدورک می توانید به ان حرکت بدهید

طوریکه الکتروموتور فرضی به چرخدنده وارد می شوند و چون در محیط اسمبلی

قید چرخدنده را وارد نموده ایم چرخدنده ها برحسب دور بطور واقعی حرکت می کنند

 

اموزش طراحی چرخدنده خورشیدی
اموزش طراحی چرخدنده در نرم افزار solidworks
شبیه سازی حرکت چرخدنده خورشیدی

 

برای دیدن بقیه تمرین ها و پروژه های حرفه ای اموزشی نرم افزار ما کلیک کنید روی تصویر زیر
تمرین های اموزشی نرم افزار solidworks