s

این فیلم آموزشی طراحی مدل دکور با استفاده از نرم افزار سالید

با روش های طراحی پیشرفته و حرفه ای می پردازد خلاصه دانلود

را برای این که مختصری از فیلم مشاهده کنید را دانلود کنید

software solidworks 2018 2019 advaned modelling professional

 

 

آموزش حرفه ای سالیدورک طراحی مدل دکور 1
آموزش حرفه ای سالیدورک طراحی مدل دکور 2
آموزش حرفه ای سالیدورک طراحی مدل دکور 3
آموزش حرفه ای سالیدورک طراحی مدل دکور 4
vآموزش حرفه ای سالیدورک طراحی مدل دکور 5
آموزش حرفه ای سالیدورک طراحی مدل دکور 6

 

 

برای دیدن بقیه تمرین ها و پروژه های حرفه ای اموزشی نرم افزار ما کلیک کنید روی تصویر زیر
منبع دانلود تمرین های اموزشی نرم افزار solidworks