اموزش طراحی مدلسازی یک چرخ زنجیر که داراری رزوه در قطر داخلی ان میباشد که هم ایجاد رزوه داخلی و هم ایجاد دنده ها مشکل بوده که در

تصاویر زیر دیده میشود در ضمن این مدل الگو و نمونه خوبی برای مدلسازی

پیشرفته و سطح بالا و حرفه ای میباشد

software solidworks 2013 advaned modelling professiona

 

 

  زنجیر اموزش پیشرفته مدلسازی حرفه ای solidworks
طراحی پیشرفته با نرم افزار solidworks مدلسازی زنجیر
طراحی پیشرفته با نرم افزار solidworks مدلسازی زنجیر
طراحی پیشرفته با نرم افزار solidworks مدلسازی زنجیر

 

برای دیدن بقیه تمرین ها و پروژه های حرفه ای اموزشی نرم افزار ما کلیک کنید روی تصویر زیر
تمرین های اموزشی نرم افزار solidworks