فیلم آموزش مدلسازی مدل چاقو که ما در این فیلم آموزشی هدفمان

یه نکته ای از قیدهای اسمبلی بوده اگر چه شاید شما مدل ان را راحت بزنید

این فیلم اموزشی با سالیدورک 2014 زده شده است

مدت زمان اموزش این فیلم 20 دقیقه

 

اموزش مدلسازی یک تیغه فرز مدولی افقی پیشرفته تیغه فرز مدولی در نرم افزار سالیدورک -solidworks 2013
solidworks modeling اموزش نرم افزار سالیدورک -مدل تیغه فرز

 

برای دیدن بقیه تمرین ها و پروژه های حرفه ای اموزشی نرم افزار ما کلیک کنید روی تصویر زیر
فیلم های اموزش پیشرفته نرم افزار سالیدورک-solidworks-education