دانلود سالیدورک ۲۰۱۹ با فیلم نصب نرم افزار

نسخه 64 بیت ورژن 2019

 

 

 

فیلم نصب فارسی سالیدورک ۲۰۱۹ نسخه تست شده با فیلم آموزشی راهنمای خود آموز نصب کامل آن

 

 

 

فیلم آموزشی حل مشکل دیر باز شدن سالیدورک 2019

 

 

 

 

حتما ویندوز شما باید نسخه 64 بیت باشد تا بتوانید سالیدورک 2019 را نصب کنید

 

 

 

حجم دانلود 10.4 G

مشخصات ورژن نرم افزار

SolidWorks 2019 SP0.1 Full Premium Multilanguage x64

 

 

 

دانلود نرم افزار سالیدورک ۲۰۱۹-قسمت 1

دانلود نرم افزار سالیدورک ۲۰۱۹-قسمت 1

 

 

دانلود نرم افزار سالیدورک ۲۰۱۹-قسمت 2

دانلود نرم افزار سالیدورک ۲۰۱۹-قسمت 2

 

 

دانلود نرم افزار سالیدورک ۲۰۱۹-قسمت 3

دانلود نرم افزار سالیدورک ۲۰۱۹-قسمت 3

 

 

دانلود نرم افزار سالیدورک ۲۰۱۹-قسمت 4

دانلود نرم افزار سالیدورک ۲۰۱۹-قسمت 4

 

 

دانلود نرم افزار سالیدورک ۲۰۱۹-قسمت 5

دانلود نرم افزار سالیدورک ۲۰۱۹-قسمت 5

 

 

دانلود نرم افزار سالیدورک ۲۰۱۹-قسمت 6

دانلود نرم افزار سالیدورک ۲۰۱۹-قسمت 6

دانلود نرم افزار سالیدورک ۲۰۱۹-قسمت 7

دانلود نرم افزار سالیدورک ۲۰۱۹-قسمت 7

 

دانلود نرم افزار سالیدورک ۲۰۱۹-قسمت 8

دانلود نرم افزار سالیدورک ۲۰۱۹-قسمت 8

 

دانلود نرم افزار سالیدورک ۲۰۱۹-قسمت 9

دانلود نرم افزار سالیدورک ۲۰۱۹-قسمت 9

 

دانلود نرم افزار سالیدورک ۲۰۱۹-قسمت 10

دانلود نرم افزار سالیدورک ۲۰۱۹-قسمت 10

 

دانلود نرم افزار سالیدورک ۲۰۱۹-قسمت 11

دانلود نرم افزار سالیدورک ۲۰۱۹-قسمت 11

 

دانلود نرم افزار سالیدورک ۲۰۱۹-قسمت 12

دانلود نرم افزار سالیدورک ۲۰۱۹-قسمت 12

 

دانلود نرم افزار سالیدورک ۲۰۱۹-قسمت 13

دانلود نرم افزار سالیدورک ۲۰۱۹-قسمت 13

 

دانلود نرم افزار سالیدورک ۲۰۱۹-قسمت 14

دانلود نرم افزار سالیدورک ۲۰۱۸-قسمت 14

 

دانلود نرم افزار سالیدورک ۲۰۱۹-قسمت 15

دانلود نرم افزار سالیدورک ۲۰۱۹-قسمت 15

 

دانلود نرم افزار سالیدورک ۲۰۱۹-قسمت 16

دانلود نرم افزار سالیدورک ۲۰۱۸-قسمت 16

 

دانلود نرم افزار سالیدورک ۲۰۱۹-قسمت 17

دانلود نرم افزار سالیدورک ۲۰۱۹-قسمت 17

 

دانلود نرم افزار سالیدورک ۲۰۱۹-قسمت 18

دانلود نرم افزار سالیدورک ۲۰۱۸-قسمت 18

 

دانلود نرم افزار سالیدورک ۲۰۱۹-قسمت 19

دانلود نرم افزار سالیدورک ۲۰۱۹-قسمت 19

 

 

این آموزش توسط مهندس حسین مرادی کارشناس ارشد مکانیک گرد امده است

شماره تماس ----   - 09159186190

 

 

آموزش پيشرفته طراحي مدلسازي حرفه اي باsolidworks آموزش روش مدلسازی بدون اسکچ در نرم افزار سالیدورک  solidworks اموزش طراحی قالب ترزیق پلاستیک با نرم افزار 3dquick mold
آموزش تحلیل با سیمولیشن سالیدورک آموزش ابر نقاط سالیدورک با پلاگین Geomagic for SolidWorks That آموزش طراحی منبت با نرم افزارSOLIDWORKS
آموزش انیمیشن سازی شبیه سازی حرکت سالیدورک solidworks آموزش رندرگیری سالیدورک رندرینگ solidworks آموزش مقدماتی SolidWorks سالیدوک مبتدی 2018
آموزش طراحی طلا و جواهر با سالیدورک