دانلود نرم افزارسالیدورک ۲۰۱۸

نسخه فول ورژن 2018

 

 

 

فیلم آموزشی راهنمای نصب فارسی نسخه ۲۰۱۸ تست شده

 

 

 

برای نصب سالیدورک ۲۰۱۸ باید ویندوز شما نسخه ۶۴ بیت باشد

 

 

 

حجم دانلود 13.2 G

نسخه

SolidWorks 2018 SP0.1 Full Premium Multilanguage x64

 

 

 

دانلود نرم افزار سالیدورک ۲۰۱۸-قسمت 1

دانلود نرم افزار سالیدورک ۲۰۱۸-قسمت 1

 

 

 

 

 

دانلود نرم افزار سالیدورک ۲۰۱۸-قسمت 2

دانلود نرم افزار سالیدورک ۲۰۱۸-قسمت 2

 

 

 

دانلود نرم افزار سالیدورک ۲۰۱۸-قسمت 3

دانلود نرم افزار سالیدورک ۲۰۱۸-قسمت 3

 

 

 

دانلود نرم افزار سالیدورک ۲۰۱۸-قسمت 4

دانلود نرم افزار سالیدورک ۲۰۱۸-قسمت 4

 

 

 

دانلود نرم افزار سالیدورک ۲۰۱۸-قسمت 5

دانلود نرم افزار سالیدورک ۲۰۱۸-قسمت 5

 

 

 

دانلود نرم افزار سالیدورک ۲۰۱۸-قسمت 6

دانلود نرم افزار سالیدورک ۲۰۱۸-قسمت 6

 

 

 

دانلود نرم افزار سالیدورک ۲۰۱۸-قسمت 7

دانلود نرم افزار سالیدورک ۲۰۱۸-قسمت 7

 

 

 

دانلود نرم افزار سالیدورک ۲۰۱۸-قسمت 8

دانلود نرم افزار سالیدورک ۲۰۱۸-قسمت 8

 

 

 

 

دانلود نرم افزار سالیدورک ۲۰۱۸-قسمت 9

دانلود نرم افزار سالیدورک ۲۰۱۸-قسمت 9

 

 

 

دانلود نرم افزار سالیدورک ۲۰۱۸-قسمت 10

دانلود نرم افزار سالیدورک ۲۰۱۸-قسمت 10

 

 

دانلود نرم افزار سالیدورک ۲۰۱۸-قسمت 11

دانلود نرم افزار سالیدورک ۲۰۱۸-قسمت 11

 

 

 

دانلود نرم افزار سالیدورک ۲۰۱۸-قسمت 12

دانلود نرم افزار سالیدورک ۲۰۱۸-قسمت 12

 

 

 

دانلود نرم افزار سالیدورک ۲۰۱۸-قسمت 13

دانلود نرم افزار سالیدورک ۲۰۱۸-قسمت 13

 

 

 

دانلود نرم افزار سالیدورک ۲۰۱۸-قسمت 14

دانلود نرم افزار سالیدورک ۲۰۱۸-قسمت 14

 

 

 

دانلود نرم افزار سالیدورک ۲۰۱۸-قسمت 15

دانلود نرم افزار سالیدورک ۲۰۱۸-قسمت 15

 

 

 

دانلود نرم افزار سالیدورک ۲۰۱۸-قسمت 16

دانلود نرم افزار سالیدورک ۲۰۱۸-قسمت 16

 

 

دانلود نرم افزار سالیدورک ۲۰۱۸-قسمت 17

دانلود نرم افزار سالیدورک ۲۰۱۸-قسمت 17

 

 

دانلود نرم افزار سالیدورک ۲۰۱۸-قسمت 18

دانلود نرم افزار سالیدورک ۲۰۱۸-قسمت 18

 

 

دانلود نرم افزار سالیدورک ۲۰۱۸-قسمت 19

دانلود نرم افزار سالیدورک ۲۰۱۸-قسمت 19

 

 

دانلود نرم افزار سالیدورک ۲۰۱۸-قسمت 20

دانلود نرم افزار سالیدورک ۲۰۱۸-قسمت 20

 

 

دانلود نرم افزار سالیدورک ۲۰۱۸-قسمت 21

دانلود نرم افزار سالیدورک ۲۰۱۸-قسمت 21

 

 

دانلود نرم افزار سالیدورک ۲۰۱۸-قسمت 22

دانلود نرم افزار سالیدورک ۲۰۱۸-قسمت 22

 

 

دانلود نرم افزار سالیدورک ۲۰۱۸-قسمت 23

دانلود نرم افزار سالیدورک ۲۰۱۸-قسمت 23

 

 

دانلود نرم افزار سالیدورک ۲۰۱۸-قسمت 24

دانلود نرم افزار سالیدورک ۲۰۱۸-قسمت 24

 

 

دانلود نرم افزار سالیدورک ۲۰۱۸-قسمت 25

دانلود نرم افزار سالیدورک ۲۰۱۸-قسمت 25

 

 

دانلود نرم افزار سالیدورک ۲۰۱۸-قسمت 26

دانلود نرم افزار سالیدورک ۲۰۱۸-قسمت 26

 

 

دانلود نرم افزار سالیدورک ۲۰۱۸-قسمت 27

دانلود نرم افزار سالیدورک ۲۰۱۸-قسمت 27

 

 

دانلود نرم افزار سالیدورک ۲۰۱۸-قسمت 28

دانلود نرم افزار سالیدورک ۲۰۱۸-قسمت 28

 

 

دانلود نرم افزار سالیدورک ۲۰۱۸-قسمت 29

دانلود نرم افزار سالیدورک ۲۰۱۸-قسمت 29

 

 

دانلود نرم افزار سالیدورک ۲۰۱۸-قسمت 30

دانلود نرم افزار سالیدورک ۲۰۱۸-قسمت 30

 

 

دانلود نرم افزار سالیدورک ۲۰۱۸-قسمت 31

دانلود نرم افزار سالیدورک ۲۰۱۸-قسمت 31

 

 

دانلود نرم افزار سالیدورک ۲۰۱۸-قسمت 32

دانلود نرم افزار سالیدورک ۲۰۱۸-قسمت 32

 

 

دانلود نرم افزار سالیدورک ۲۰۱۸-قسمت 33

دانلود نرم افزار سالیدورک ۲۰۱۸-قسمت 33

 

 

دانلود نرم افزار سالیدورک ۲۰۱۸-قسمت 34

16 kb حجم

1دانلود نرم افزار سالیدورک ۲۰۱۸-قسمت 34

 

 

این آموزش توسط مهندس حسین مرادی کارشناس ارشد مکانیک گرد امده است

شماره تماس 05136617841----05136639276   - 09159186190

نشاني - مشهد - _شهرک غرب_نبش تقاطع شریعتی و ادیب جنب طباخی قصر پلاک ۶۸۲

 

 

آموزش مدلسازی بدون اسکچ با پلاگین در سالیدورک فیلم های آموزش پیشرفته کتیا آموزش آباکوس فیلم های تحلیل پیشرفته کاربردی abaqus
آموزش سیمولیشن سالیدورک شبیه سازی تحلیل نیرویی آنالیز آموزش طراحی قالب تزریق پلاستیک سالیدورک برای کارخانجات آموزش طراحی جواهرات با نرم افزار ماتریکس
آموزش ابر نقاط سالیدورک با پلاگین Geomagic for SolidWorks آموزش سالیدورک پیشرفته