s

در اینجا مدل سر عقاب با استفاده از نرم افزار سالیدورک طراحی می‌شود که شما در تصاویر زیر خلاصه کاری که انجام می شود را مشاهده می کنید برای توضیحات بیشتر خلاصه دانلود را ببینید تا نحوه تدریس از این فیلم آموزشی مشاهده شود

software solidworks 2018 advaned modelling professional

 

 

آموزش حرفه ای سالیدورک طراحی سر عقاب 1
آموزش حرفه ای سالیدورک طراحی سر عقاب 2
آموزش حرفه ای سالیدورک طراحی سر عقاب 3
آموزش حرفه ای سالیدورک طراحی سر عقاب 4
vآموزش حرفه ای سالیدورک طراحی سر عقاب 5
آموزش حرفه ای سالیدورک طراحی سر عقاب 6

 

 

برای دیدن بقیه تمرین ها و پروژه های حرفه ای اموزشی نرم افزار ما کلیک کنید روی تصویر زیر
منبع دانلود تمرین های اموزشی نرم افزار solidworks