s

این فیلم آموزشی طراحی دست در نرم افزار سالیدورک می پردازد که در تصاویر زیر مشاهده میکنید روند طراحی را و همچنین فیلم خلاصه دانلود را برای توضیحات بیشتر دانلود کنید

software solidworks 2017 advaned modelling professional

 

 

آموزش حرفه ای سالیدورک طراحی دست 1
آموزش حرفه ای سالیدورک طراحی دست 2
آموزش حرفه ای سالیدورک طراحی دست 3
آموزش حرفه ای سالیدورک طراحی دست 4
vآموزش حرفه ای سالیدورک
آموزش حرفه ای سالیدورک طراحی دست 5
آموزش حرفه ای سالیدورک طراحی دست 6
آموزش حرفه ای سالیدورک طراحی دست 7
آموزش حرفه ای سالیدورک طراحی دست 8
آموزش حرفه ای سالیدورک طراحی دست 9
آموزش حرفه ای سالیدورک طراحی دست 10
آموزش حرفه ای سالیدورک طراحی دست 11
آموزش حرفه ای سالیدورک طراحی دست 12
آموزش حرفه ای سالیدورک طراحی دست 13
آموزش حرفه ای سالیدورک طراحی دست 14
آموزش حرفه ای سالیدورک طراحی دست 15

 

 

برای دیدن بقیه تمرین ها و پروژه های حرفه ای اموزشی نرم افزار ما کلیک کنید روی تصویر زیر
منبع دانلود تمرین های اموزشی نرم افزار solidworks